KontaktyKINSKÝ
Žďár, a.s.
IČO 46901523
ústředí
Správa lesů a zámku

Zámek 1/1
Ždár nad Sázavou 1
591 01

tel: 566 620 946Obchodní dům
Bezručova 39/4
Žďár nad Sázavou 1
591 01

tel: 566 628 861Rybářství
Dvorská 486
Ždár nad Sázavou 1
591 01

tel: 566 621 147   zamekzdar.cz

Historie rodu Kinských( Z rodu pánů Wchynských.)


  • Stará šlechta česká, dle tradice společného původu s rodinou pánů z Tetova, objevující se dokladatelně 1237.
  • Spojením jmen z Wchynic a Tetova 1596 panem Radoslavem Wchynským.
  • Dědičně nejvyšší hofmistr v království českém 1719.
  • Tento rod vydal jednoho purkrabí karlštejnského, čtyři nejvyšší kancléře, čtyři nejvyšší lovčí, pět rytířů řádu Marie Terezie a osm rytířů řádu Zlatého rouna.
  • Obě linie odvozují se ode dvou synů (nevlastních bratří) hraběte Norberta, zakladatele svěřenství chlumeckého a rytíře řádu Zlatého rouna s pořadím bezprostředně za arcivévody.


Novodobá historie

Novodobá historie rodiny Kinských se datuje ke konci roku 1992, kdy se dle zákona č.229/1991 Sb. vrací celý majetek dědici Radslavu Kinskému. Ten uplatnil u pozemkového úřadu nárok na vydání nemovitého majetku svých rodičů Zdenko Radslava Kinského a Eleonory Kinské, rozené Glam-Gallasové.

Hrabě Radslav Kinský se po více jak čtvrt století vrací z Francie do Žďáru nad Sázavou, aby zde převzal od státu areál zámku ve Žďáře, lesy, rybníky a polnosti, které se nacházely v okrese Žďár nad Sázavou, Jihlava, Havlíčkův Brod o celkové výměře 6572 ha.

Stav majetku v době předání byl adekvátní způsobu jeho využívání a údržby prováděné státem - zanedbaný a některých případech doslova kritický.

Ve smyslu rodové tradice, že majetek není něco co slouží výhradně nám, ale je to věc, kterou národ svěřuje rodině, aby s ním nakládala ne pouze ve prospěch svůj, ale k prospěchu národa, přistupuje Radslav Kinský k obnově a hospodaření na celém restituovaném majetku.

Za pomoci vytvořeného týmu odborníků znalých místních poměrů se podařilo vytvořit jeden funkční celek jehož hlavním cílem byla obnova chátrajících objektů, zajištění vypracování nového lesního hospodářského plánu s cílem zajistit zachování a obnovu lesa jako národního bohatství tvořící nenahraditelnou složku životního prostředí, hospodařit na zemědělském půdním fondu, pokračovat v dobré tradici žďárského rybníkářství, udržet kmenové hejna plemenných ryb, zaměřit se na opravy a údržbu sádek a rybníků.

Výčet činností a akcí za více než 15 let od návratu je velice obsáhlý. Od oprav střešních krytin, fasád, oken, interiérů, bytových a provozních jednotek, kulturních památek přes opravy cest, komunikací, opravy sádek, hrází a výpustí, odbahnění rybníků až po zbudování zcela nových provozoven jako je obchodní dům. (fotogalerie zde...)

Zasloužilého odpočinku a těšení se z vykonané práce se hrabě Kinský bohužel nedočkal, neboť jej předběhla těžká nemoc, které podlehl dne 12.října 2008 ve věku 80 let. V započatém díle nyní pokračují jeho synové Constantin a Charles Nikolas Kinští.


FotogaleriePokud rádi vzpomínáte na setkání s panem hrabětem Kinským nabízíme pár vzpomínkových fotografií.
vstup - admini

TOPlist